ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00-09:00
PILATES REFORMER 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
  
09:00-10:00
BEGINNERS REF 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMER 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
  
10:00-11:00
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
BEGINNERS REF 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
REFORMER 
11:00-12:00
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
BEGINNERS REF 
BEGINNERS 
12:00-13:00
  
  
  
  
  
BEGINNERS 
17:00-18:00
PILATES REFORMER 
  
BEGINNERS REF 
  
  
  
18:00-19:00
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMER 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
  
19:00-20:00
BEGINNERS REF 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
  
20:00-21:00
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMER 
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
PILATES REFORMERBEGINNERS REF
  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ